Velkommen til Selje t


www.selje kommune.no

Kommunikasjon,  næringsliv
Eit utvalg av viktige bedrifter i Selje kommune    

Selje kommune
www.nrk.no/sfj/leksikon/865300.html

Reise til og frå Selje ?

Fjord1 har  to avgangar med ekspressbåt frå Selje/Bergen/Selje dagleg. Reisetid ca. 5 timar.
Planer om oppstart av korresponderande buss/båtrute Selje/Stadlandet til Ålesund, med
ca. 1 times båttur til Ålesund.
www.fjord1.no/fylkesbaatane
/             

Fleire ekspressbussar dagleg Måløy/ Oslo/Måløy
Dagleg køyrer Sjukehusbussen Selje/Førde/Selje

www.fjord1.no


Næringsliv
(Henta frå Fylkesleksikonet)
"Selje har fylkets største fiskeflåte og ein landskjend plastbåtindustri.
På Flatraket ligg suksessbedrifta Fiskevegn. Les også om fylkets største industrigründer, Wald Drageset, som la grunnlaget for det moderne Selje".
Litteratur:
"Wald Drageseth, industripioner og samfunnsmenneske"
v/ Gunnar Nygjerd 1994 ISBN 82-993276-0-1

   


Skjortefabrikken Selje
http://www.selje.com/


  


Saga Boats
www.sagaboats.no/


Selje Hotel
www.seljehotel.no
Paneda
Digital TV for områder i Satelittskygge og i fjellheimen.
Oddvar Flølo fekk den nasjonale Reodor-prisen  for 2005

www.paneda.no/about_paneda.jsp

Rakmakaren på Barmen
Firmaet Rakmakaren vert drive av Egil og Magni Myklebust, og  har sidan 1992 gradvis bygd opp
rakørret frå Barmen som ei ettertrakta og god merkevare. 

www.rakmakaren.no/
 

Barmøya har opplevd at ungdom flytter til, og ikkje ifrå.
Mesterkokken Lars Barmen er frå Barmøya.
www.barmen.no/
                             

Per Stave AS
Produksjon av lutefisk

Bedrifta med 10 tilsette er blant dei største fiskemottaka i Selje kommune.

http://www.perstave.no
 

              


Stadpipe as - Stadlandet

Produsent av PE rørdeler i store dimensjonar
www.stadpipe.no


Ny 1200mm bendmaskin
AS Fiskevegn
AS Fiskevegn er en ledende skandinavisk produsent av fiber, tauverk og fiskeredskaper.
Bedriften ligger på Flatraket i Selje kommune, med det berykta Stad-havet som næreste nabo.
www.fiskevegn.no
  Grunnleggar Bodvar Vetrhus
                                        


Domstein Selje AS  (Ei bedrift i Domsteingruppa)
Moderne anlegg for rundfrysing og filetproduksjon
Tekniske spesifikasjoner:
Innfrysing: 500 tonn/dag
Fryselagerkapasitet: 8.000 tonn
Råstoff: 45.000 tonn/årlig
Ansatte: 40
www.domstein.no
 

Produksjonsanlegget i Moldefjorden i Selje

          


Ervik Havfiske
Domstein eier 50% av Ervik Havfiske.
Eierskapet sikrer stabil og sporbar råstofftilgang.
Ervik Havfiske har 12 moderne autolinebåter som tilsammen fanger rundt 11.000 tonn fisk årlig.
Alt fiske skjer med krok og line som er en svært miljøvennlig driftsform    
www.domstein.no

 


Aarsheim Havfiske AS
Rederi på Årsheim i Selje med fleire autoutolinebåtar.
www.aarsheim.no/
 

Jobb i Nordsjøen

Svært mange arbeidstakarar frå Selje kommune jobbar i Nordsjøen
på plattform,offshore og supply.

Eg tek fram rederiet Siem Rovde AS som eit eksempel der mange frå Selje har sin faste jobb.
Ein kan slik sett seie at Siem Rovde AS er ein av dei største private arbeidsgjervarane i Selje kommune.

www.siemrovde.no
Gammel Sjarm   
Doktorgaarden i Selje
Interiørbutikk - Overnatting - Servering
www.doktorgaarden-selje.no
 
Planer om nye spennande
prosjekt i Selje kommune:

Vindkraft ? heitt tema i Selje for tida...

NVE og SFE har planer om vindmøllepark på fjellet Okla på Stadlandet
www.nve.no/FileArchive/308/200403198_1.pdf  

   


Stad Skipstunnel
Om Stad skipstunnel vert bygd vil den gje tryggleik både for dei sjøfarande
 og dei som ankar heime.
Stad Skipstunnel vil bidra til nye kommunikasjonar i ein region der det meste
av den norske verdiskaping skjer.
http://aviser.imaker.no/data/f/0/34/43/0_5301_0/GEO_7_2006_skjerm_pg_16-19.pdf

Moldefjorden                                        Kjøde
           

Lengde                1800 m
Djupne                12 m
Seilingshøgde       25 m
Seglingsbredde     23 m
Kostnad               1 milliard

www.stadskipstunnel.no/


Mykje av inf. og bilder er henta frå bedriftene sine heimesider.  
Eg refererer derfor til deira www.adresser