Velkommen til Selje t


www.selje.kommune.no
Turisme, opplevingar, aktivitetar


      www.seljehotel.no
 
 
Overnatting i Selje?
 Selje Hotell
Doktorgaarden
Seljevågen Apartement
Rundereim Hytter
Sanviknes
Grendabu
Vestkapp Camping
Selje camp og hyttesenterSelje har mange fine reisemål, fleire av dei med særpreg.
Her kan nemnast:
- Selja kloster på øya Selja
- Dragseidet med Olavs-krossen
- Vestkapp-platået med panoramautsikt
- Fure, eit idyllisk klyngjetun
- Ervik med St. Svithun kapellet og Hovden
- Hoddevik med fin sandstrand
- Fleire fine bygder med kvar sine særpreg
- Mange merka turstiar i fjell og fjøre

Andre mål som er verdt eit besøk kan vere:
- Galleriet mot Storhavet
- Gammel Sjarm - Antikvitet- og Brukthandel
- Selje Hotel / Selje Spa Thalasso Behandlingssenter

Seljeøya med Selje kloster og Sunnivahellaren
Seljeøya 15 minutt båttur frå Selje sentrum

http://www.seljekloster.no/
           

 
Klosterbåten
Faste ruter - og turar etter avtale                    Jan Hammersvik
http://www.seljekloster.no/                                                                         skipper og guide
                           

Drageseidet
-med Olavskrossen
-Båtdraging over eidet i vikingtida
-Historiespelet "På Sverdeggja"

Olav Tryggvason samla i 977 bøndene frå Sygna, Firda, Sunnmøre og Raumsdal fylke til ting på Dragseidet. Med ein stor hær i ryggen, baud kongen dei frammøtte å bli kristna, eller å halde slag med han. Bøndene såg at overmakta var for stor, og let seg tvangskristne.

www.nordfjordhistorie.no/funn_yjern_selje.php
www.stadlandet-ul.org/

Olavskrossen                                                                Båtdraging
           

"På Sverdeggja" 2006           www.stadlandet-ul.org
 

Vestkapp - med Vestkapphuset
www.vestkapp.no/

 Ytre Fure                                       Indre Fure
www.indrefure.net
             


Stadlandet
Sentrum på nordsida av Stadhalvøya
Stadlandet Ungdomslag er ein sterk aktør i kulturlivet på Stadlandet.
Godt samarbeid mellom lag og org. kjennetegnar kulturlivet på Stadlandet.
www.stadlandet-ul.org

 Hoddevik
med 1,5 km kvit sandstrand. Surfing og havpadling.
Stad Surfing   www.stadsurfing.com/


             

Ervik
På sør-siden av Kjerringa ligger bygda Ervik,
Utenfor her ble hurtigruta D/S Sanct Svithun ved en feiltakelse bomba av britiske fly 1944.
Lokalbefolkninga i Ervik gjorde en heltemodig innsats ved å dra ut på havet i små båter i storm for å redde overlevende.

I høve 50 års-jubileet for  forliset vart det utgitt eit minneskrift (ca 60 sider)v/ Jan Petter Hoddevik.
www.indrefure.net/Stadlandet/Ervik.htm

                   

I Ervik kapell / Ervik kyrkje heng skipsklokka fra D/S Sanct Svitun. 


Erviksanden                                            Moloen og nausta                                Kyrkjegarden i Ervik
 

Årvik                                      Honningsvåg
Årvik            Forlis på Stadthavet

100 forlis og tap av 100 på Stadthavet dei siste 100 åra
Snurparen "Brenning forliste utanfor Stadt 1. mars 1956

                                                                    Kystkvinner Utstilling Galleri Amdam
                                                                    m.a. Albertine som vart enke etter "Brenning"-forliset

                   Stad Skipstunnel

Om Stad Skipstunnel vert bygd, vil den gje tryggliek både for dei sjøfarnade og for dei som ankar heime.
Stad Skipstunnel vil bidra til nye kommunikasjonar i ein region der det meste av den norske verdiskaping skjer.
http://www.stadskipstunnel.no/
                             


Barmen / Barmøya
www.barmen.no
Unge folk buset seg på øya

Lars Barmen         17.mai                            Barmøya
             

Fritid, aktivitetar
Selje Golfklubb
www.seljegolfklubb.no

   


Selje Idrettslag
Arrangør for den årlege Seljecupen, som samlar over 1000 spelarar.
http://www.n3sport.no/organisation.asp?orgelementid=55941

     


Lag og organisajonar i Selje.
Stor aktivitet innan idrett, korps, kor, kristent arbeid for barn og unge.
Viser til Fyklesleksikonet:
www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/866563.html

Det er 3 kyrkjer i Selje kommune
Selje kyrkje, Leikanger kyrkje på Stadlandet, og Ervik kyrkje

Dei kyrkjelege tilsette, sokneråda og aktive personar i kyrkjelydane driv eit stort arbeid for barn og unge, for voksne og eldre. Barnekor og ungdsomskor i Selje.
Link til Selje kommune si heimeside -kyrkja:

http://www.selje.kommune.no/Artikkel.asp?AId=59&back=1&MId1=1&MId2=178

Filadelfia Stadlandet  -  ei pinsemenighet som er tilslutta Pinsebevegelsen i Norge.

Aktiv i lokalmiljøet med barne-og ungdomsarbeid, korarbeid osv.

(Støttar m.a. Elisabeth og Robert Muren  i Israel. Han har røter i Lestoslekta i Selje.) 
Dei står i spissen for ein stor musikal "The Covenant". Framføringar i Israel,  USA og Europa.)

www.filadelfiastadt.no/

Familien Tonheim ridegard
i Kjøde.
www.tone.tonheim.comKystgeit
I mange hundrede år har kystbonden på Stadlandet i Selje drive med geitehald.
I dag vert geitestammen og driftsforma sett på som unik.
www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/program_nrk_sogn_og_fjordane/3265298.html
                 


Selje Kajakklubb.(
elinlest@online.no)
Reset produkter står i dag for utleige av kommunens 8 enkeltkajakker og 1 dobbelkajakk
med nødvdnig utstyr for ein triveleg dag på sjøen. tlf 578 56970

http://www.selje.kommune.no/artikkel.asp?MId1=1&MId2=81&MId3=177&AId=678&back=1
              

Der stoff er henta frå internettsider, er www adressa oppgitt