Velkommen til Selje t

www.selje.kommune.no
Geografi - naturbilder


  

Stadhalvøya
         

Seljebilder - fotograf Leif Lesto
Utsikt frå Mannseidet
   

Moldefjorden med Lesto og Lestoneset på nordsida

                                                                          
Utsikt frå Høgehornet mot Selje                                                                                                                                  

Frå Geitehornet mot Selje frå vest
         

Selje sentrum frå Kyrkjehornet
                                                                       
                                                                                                                                                                                                   
Selje kyrkje med nausta frå Kyrkjehornet
   
Seljeøya frå Klipet mot vest
           

Selje sentrum frå KlipetNabben med hurtigbåtkaia.
Båtforbindelse tur retur Bergen 2 ganger daglegSeljeøya og Barmøy frå Geitahornet
             

Seljeøya frå Libbera
     

Indre Fure
www.indrefure.net/

 

Ytre FureRevjehornet / BorgundvågLeikanger på Stadlandet frå
Daleskaret


 

Morkadalen mot vestÅrvikHonningsvåg

   

Natt på Vestkapp
Foto Marianne Moen
http://www.foto.no/cgi-bin/bruker/minside.cgi?brukerid=20491Flatraket
Foto Marianne Moen
http://www.foto.no/cgi-bin/bruker/minside.cgi?brukerid=20491
solnedgang2


Stemningsbilder gjennom året -
frå verandadøra på Milhauen

Foto Leif Lesto

10.03.04
 

09.04.04.  
   
11.4.04.
   
23.8.04.


21.sept. 04.  - solnedgang i havet.
 
16.sept. 04.
 
23.9.04


21.11.04.


Ein del bilder er lasta ned frå nettet.
Der fotgraf eller www side er kjent, er den referert